wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 10-08-20 12h50'

1. Họ theo tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn.
-0 : Park
-1 : kim
-2 : Shin
-3 : Choi
-4 : Song
-5 : Kang
-6 : Han
-7 : Lee
-8 : Sung
-9 : Jung

2. Đệm : Theo tiếng Hàn tên đệm chính là tháng sinh của bạn.
-1 : yong
-2 : Ji
-3 : Je
-4 : Hye
-5 : Dong
-6 : Sang
-7 : Ha
-8 : Hyo
-9 : Soo
-10 : Eun
-11 : Hyun
-12 : Rea

3. Tên : Chính là ngày sinh của bạn
-1 : Hwa
-2 : Woo
-3 : Joon
-4 : Hee
-5 : Kyo
-6 : Kyung
-7 : Wook
-8 : Jin
-9 : Jae
-10 : Hoon
-11 : Ka
-12 : Bin
-13 : Sun
-14 : Ri
-15 : Soo
-16 : Rim
-17 : Ah
-18 : Ae
-19 : Neul
-20 : Mun
-21 : In
-22 : Mi
-23 : Ki
-24 : Sang
-25 : Byung
-26 : Seok
-27 : Gun
-28 : Yoo
-29 : Sup
-30 : Won
-31 : Sub
Chúc Các bạn vui vẻ !

trang chu
Download Truyen cuoi Love
4194

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net

XtGem Forum catalog