wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 11-08-20 03h03'
  Đời học sinh 
Đời học sinh
Đọc xong cả nhà cố gắng phát huy giống trong này ná =))Đầu năm học


Sau tuần đầu tiên


Sang tuần thứ 2


Trước khi thi HK 1


Trong giờ thi


Thi HK 1 xong


Trước khi thi HK 2


Đọc lịch thi


1 tuần trước khi thi


6 ngày trước khi thi


5 ngày...


4 ngày...


3 ngày...


2 ngày trước ...


Đêm trước hôm thi1 giờ trước lúc thi


Thi


Bước ra khỏi phòng thi


và ... hè đến ...

wWw.AyEmm.hexat.com sưu tầm và biên soạn.

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net

Teya Salat